Forum'a Hoşgeldiniz
Forumumuz; Düz Dünya ve Chemtrails savunucuları için kurulmuştur. Bu kapsam da kanıtlar, belgeler ve fikirler paylaşılmaktadır.
Kayıt Ol Forum Rehberi

Ağır Metaller ve Etkileri

Sezgin YILDIRIM

Bay
Moderatör
28 Şub 2018
157
13
26
Bursa
#1
Ağır metallerin insan sağlığına olumsuz etkileri vardır. Çünkü bu ağır metaller canlılarda biyobirikim ( biyobirikim : belirli bir kimyasalın vücutta birikme eğilimine verilen teknik isim ) eğilimine geçmektedirler.

Örneğin kurşun metali, ileri derecede toksik bir ağır metaldir. Buna ilaveten civa, kadmiyum, nikel, arsenik, bakır, çinko da ağır metallerdir. Ve ileri derecede insan sağlığı için tehlike arz etmektedirler. Bu ağır metallerin yüksek miktarda vücutta birikmesi sadece insan değil tüm canlılar için çok büyük risk taşımaktadır. Bu ağır metallerin çok yüksek miktarda insan vücudunda birikmesi ile işitme bozukluğu, sinir sistemi bozukluğu, hemoglobin seviyesinin dengesizleşmesine, kansızlığa, mide ağrısına, böbrek yetmezliğine, böbrek ve beyin iltihaplanmasına, kısırlığa, kansere ve ölüme kadar varabilmektedir.

Bu metallerin insan vücuduna olan etkileri çok uzun yıllardan beri incelenmektedir. Hipokrat, kurşun zehirlenmesinin etkilerini incelemiştir. Hipokrat gibi birçok bilim insanı da metallerin insan sağlığına olan etkilerini incelemiştir. Ancak orta çağda, köleliğin yaygın oluşu bu metallerin insan sağlığına olan olumsuz etkilerini gözler önüne sermeyi ve bu bilincin oluşmasını geciktirmiştir. Çünkü orta çağda bu ağır metallerin çıkarılması, işlenmesi ve taşınmasında hep köleler kullanılmaktaydı. Bu ağır metallerin etkileri kölelerin sağlığını olumsuz yönde etkilemekte bir çoğu ölmekteydi. Ancak bunları bilim insanlarının dışında kimse görmüyor ve önemsemiyordu. Bilim insanları da araştırma yapmakta ve yayınlar çıkarmakta çok pasif kalıyorlardı. Bu çağın getirdiği bu olumsuz etki, metallerin insan sağlığına olan etkisini gözler önüne yeterince sermedi. Kölelerin ölmesi ve amansız hastalığa yakalanması toplumun ilgisini çekmedi. Ve bu yüzden bir çok insan kanserle, amansız hastalıklarla ve ölümlerle karşılaştı. Ancak endüstrinin hızla ilerlemesi ve üretimin artması bu sorunun sadece kölelerin sorunu olmadığını ortaya çıkaracaktı. Ve gecikmedi de…

Peki bu ağır metal nedir? Ağır metal terimi, yoğunluğu 5 gr/cm^3 ve yukarısı olan metaller için kullanılmaktadır. Bu gruba civa, kurşun, kadmiyum’un da aralarında bulunduğu 70′in üzerinde metal girmektedir. Bu metaller yer kabuğunda bulunmaktadırlar.

Ağır metallerin doğaya yayılımları en çok denetlenmeyen sanayi kuruluşları tarafından olmaktadır. Arıtma sistemi olmayan ve atık suyunu direk olarak doğaya bırakan kuruluşlar doğaya ve canlılara en büyük zararı vermektedirler. Havaya ve suya kontrolsüzce bırakılan bu atıklar besin zinciri ile insanlara kadar ulaşmaktadırlar.

2010 yılında Macaristan’da bulunan ve büyük sanayi kuruluşu olan üretim tesisinin, atık biriktirme bentinin yıkılmasıyla ağır metaller geniş alanlara yayıldı. Ve bu yayılan metal kızıl bir çamur halini aldı. Bu sorunun ileride daha büyük etkiler doğurabileceği vurgulanmaktadır.

Ağır metaller vücutta birikir ve tamamen atılması neredeyse imkansızdır. Ancak alüminyum diğer ağır metallerden bu yönüyle farklılık göstermektedir. Alüminyum, vücuttan büyük oranda atılabilmektedir. Endüstrinin gelişmesi ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gelişmesiyle alüminyum popülerliğini artırmıştır. Alüminyum bir çok yönü ile çok fazla tercih edilen bir metal olmuştur. Elektrik ve ısıdaki üstün iletkenlik yeteneği, yumuşak ve hafif oluşu, kolay işlenebilirliği, doğada çok fazla oranda bulunuşu, neredeyse %100 varan bir geri dönüşüm özelliğinin oluşu vb. bir çok yönü ile çok fazla tercih edilen bir metal olmuştur. Alüminyumun sanayinin dışında da, alüminyum tuzları hiperfosfatemi (Hiperfosfatemi: anda fosfatın aşırı miktarda yükselmesi. )tedavisinde, kanamanın durdurulmasında, suların renklerinin bulanıklığının giderilmesinde kullanılmaktadır.

Alüminyumun insan vücuduna alınışı; içme suyu, deodorantlar, gıda katkı maddeleri, aşılar, ilaçlar, solüsyonların hazırlanmasında kullanılan su, ambalaj malzemelerinden, alüminyum işleme tesislerinde havadaki uçuşan tozların solunumu yolları ile alınmaktadır. Alüminyum doku, kemik ve karaciğerde depolanır fazlası böbrekler yardımı ile dışarı atılır.

Şu ana kadar insan sağlığına zararı en az olan metal alüminyum olarak bilinmektedir. Alüminyumun insan sağlığı için etkisi diğer ağır metaller gibi olmamaktadır. Ancak insan vücudunda alüminyumun aşırı birikmesi nörodejenerasyona sebep olmaktadır. Bu konuda bir çok bilimsel çalışma yapılmaktadır. En önemli çalışma da Alzheimer hastalığının alüminyumun aşırı birikmesi sonucu olup olmadığıdır. Ancak alüminyum konsantrasyonunun çok olduğu bölgelerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin artış gösterdiği gözlenmiştir. Çok yüksek miktarda alınan alüminyum ayrıca kemiklerde birikmesiyle, kemikleşmeye engel olduğu saptanmıştır.

Alüminyum ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişki şu an hayvanlar üzerinde deneylerle incelenmektedir. Ancak düşük dozda insan vücuduna alınan alüminyumun metabolizma ile atıldığı, kalan kısmın ise kalıcı hasar vermediği düşünülmektedir.