Forum'a Hoşgeldiniz
Forumumuz; Düz Dünya ve Chemtrails savunucuları için kurulmuştur. Bu kapsam da kanıtlar, belgeler ve fikirler paylaşılmaktadır.
Kayıt Ol Forum Rehberi

AVRUPA PARLAMENTOSU: “HAARP – İklimi Tahrip Eden Silah Sistemi”

Sezgin YILDIRIM

Bay
Moderatör
28 Şub 2018
157
13
26
Bursa
#1
05 Şubat 1998 tarihinde Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Silahsızlanma Alt Komitesi’nin HAARP konulu düzenlediği oturumdan alınmıştır.

AVRUPA PARLAMENTOSU: “HAARP – İklimi Tahrip Eden Silah Sistemi”

05 Şubat 1998 tarihinde Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Silahsızlanma Alt Komitesi HAARP konusunu içeren bir oturum düzenledi. NATO ve ABD’den temsilci göndermeleri talep edilmişti fakat onlar katılmamayı tercih ettiler. ABD’nin soruları yanıtlamak üzere temsilci göndermemesi ya da iletilen materyal hakkında görüş bildirme fırsatını kullanmaması Komite tarafından esefle karşılandı. (21)

HAARP (Yüksek Frekanslı Aktif Güneşsel Araştırma Programı) Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri ortaklığında ve Fairbanks’de Alaska Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü ile birlikte yürütülmektedir. Benzer deneyler Norveç’te, muhtemelen Güney Kutbu’nda, eski Sovyetler Birliği’nde de yürütülüyordu. (22) HAARP İyonosferin belli bölümlerini güçlü radyo sinyalleri ile ısıtmak amacıyla her biri kendi vericisinin sağladığı enerji ile çalışan bir dizi antenin olduğu karada yerleşik araçlar kullanan bir araştırma projesidir. (23) Üretilen enerji İyonosferin belli bölümlerinde ısıyı arttırmakta ve bunun sonucunda iyonosferin içinde delikler ve yapay “mercekler” oluşmaktadır.

HAARP pek çok amaç için kullanılabilir. Atmosferin elektriksel özellikleri manipüle edilerek yüksek miktarlarda enerji yönetilebilir. Askeri bir silah olarak kullanıldığı taktirde, düşman üzerinde yıkıcı etki yaratabilir. HAARP, belirlenmiş bir alana herhangi bir konvansiyonel vericinin verdiğinin milyonlarca katından fazla enerji verebilir. Bu enerji potansiyel bir füze-savar sistemi oluşturacak şekilde hareketli bir hedefe yönelik olarak da kullanılabilir.

Bu proje denizaltılarla daha iyi iletişim kurulmasını ve küresel hava durumu modellerinin manipüle edilmesini sağlayabilir fakat bunların tam tersinin olması, iletişim ağlarının bozulması da mümkündür. İsterse biri İyonosferi manipüle ederek kendisininki dışında küresel iletişim sistemini bloke edebilir. Diğer bir uygulama; gaz ve petrol bölgelerini veya yeraltı askeri tesisleri tespit amacıyla yerin yarılması, tomografisi, yerin birkaç kilometre derinlikten x-ray ışınları ile görüntülenmesidir. Ufuk ötesi radarı dünyanın çevresi üzerinde dünyaya yaklaşan cisimleri saptamak için kullanılan diğer bir uygulamadır.

ABD 1950’lerden beri Van Allen Kuşakları üzerinde (24) o yüksekliklerde radyo iletişimi ve radar operasyonu ile oluşturulan elektro manyetik titreşimlerin etkisini araştırmak için nükleer silah patlamaları düzenlemektedir. Bu yeni yaratılan manyetik alanlar neredeyse tüm dünyayı kaplamış durumdadır. Elektronlar manyetik hat boyunca ilerleyerek Kuzey Kutbunun üzerinde suni Kutup Işıkları oluşturmuştur. Yapılan bu askeri deneyler Van Allen Kuşaklarının uzun zamandır bozulmasından sorumludur. Dünyanın manyetik alanı geniş bölgeler üzerinde radyo iletişimini engelleyecek düzeyde tahrip edilmiş olabilir. Amerikalı bilim adamlarına göre Van Allen Kuşaklarının normal haline dönmesi yüzlerce yılı bulabilir. HAARP, hava durumu modellerinde değişikliklere yol açmış olabilir. Özellikle çabuk etkilenen Güney Kutup bölgelerindeki ekosistemler olmak üzere tüm eko-sistemleri de etkilemiş olabilir.

HAARP’in zararlı diğer bir uygulaması da güçlü radyo sinyalleri yüzünden İyonosferde açılan deliklerdir. İyonosfer gelen zararlı kozmik ışınlardan bizleri korur. Umudumuz bu deliklerin yeniden kapanması, fakat ozon tabakasındaki değişikliklerle ilgili deneyimlerimiz başka bir yönü işaret etmekte. Bu, İyonosferdeki mevcut deliklerin bizi koruduğu anlamına geliyor.

HAARP, çevre üzerinde geniş kapsamlı etkileri ile küresel anlamda bir endişe konusudur ve avantajlarının risklerinden gerçekten fazla olduğunu sorgulamamız gerekir. Herhangi yeni bir araştırma ve deney gerçekleştirilmeden önce bunun çevresel etkileri ve etik yönü dikkatle incelenmelidir. HAARP halkın hemen hemen hiç haberdar olmadığı bir projedir ve bu eksiklik giderilmelidir.

HAARP’in elli yıldır “Uzay Savaşları” projesini de içeren atmosferi ve iletişimi kontrol altında tutmayı hedefleyen askeri amaçlı yoğun uzay araştırmaları vardır. Bu tür bir araştırma ciddi çevresel tehditleri ve insan yaşamına sayılamayacak zararlı etkileri üzerinden değerlendirilmelidir. Bugün HAARP’in ne kadar zarar verebildiğini kimse bilmiyor. Askeri araştırmaların çevresindeki gizlilik duvarları kaldırılmalı ve söz konusu askeri araştırma projelerine açıklık getirilerek parlamentonun kontrolünde demokratik olarak denetlenmelidir.

Bir dizi Uluslararası antlaşma ve sözleşme (Çevreyi değiştirme tekniklerinin askeri veya herhangi düşmanca amaçlar için kullanılmasının yasaklanması Konvansiyonu, Antarktika Sözleşmesi, Ay ve Gökcisimleri dahil uzayın keşfi ve kullanılmasına yönelik faaliyetlere ilişkin kuralları belirleyen sözleşme, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi) HAARP’in ne kadar yasal olduğu kadar insani ve politik zeminlerde de önemli ölçüde şüphe yaratmaktadır. Antarktik Anlaşması Güney Kutbu’nun yalnızca barışçıl amaçlar için kullanılmasını şart koşmaktadır. (25) Bu, HAARP’in Uluslararası hukuku ihlal ettiği anlamına gelir. Tüm yeni silah sistemlerinin etkileri uluslararası bağımsız kuruluşlarca denetlenmelidir. Gelecekte yapılacak uluslararası anlaşmalarda çevrenin savaş esnasında gereksiz yere tahrip edilmekten korunması amaçlanmalıdır.

Kaynak: http://www.europarl.europa.eu/sides...EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//EN

(21) Bu bölüm söz konusu oturumdan alınan bilgiye dayanmaktadır.
(22) Oturumda konuşmacı olan Dr. Nick Begich’in ifadesidir.
(23) İyonosfer, Van Allen Kuşakları olarak bilinen yüklü parçacıkları engelleyen muazzam büyüklükte koruyucu manyetik bir alan içerir. (Protonlar, elektronlar ve alfa parçacıkları)
(24) 1958 yılında Amerikan Donanması tarafından Güney Atlas Okyanusunun üzerinde 480 km.de nükleer madde taşıyan 3 araç patlatılmıştır. ABD Savunma Bakanlığı ve Atom Enerjisi Komisyonu tarafından Project Argus kod adı ile tasarlanmıştır. Kaynak: Dr. Rosalie Bertell
(25) Antarktik Antlaşması Fıkra 1

Çeviri : Özlem BÜYÜKAKIN