Forum'a Hoşgeldiniz
Forumumuz; Düz Dünya ve Chemtrails savunucuları için kurulmuştur. Bu kapsam da kanıtlar, belgeler ve fikirler paylaşılmaktadır.
Kayıt Ol Forum Rehberi

Chemtrails Kitlesel ve Atmosferik Kontrol Sağlar

Sezgin YILDIRIM

Bay
Moderatör
28 Şub 2018
157
13
26
Bursa
#1
Gökyüzünde uçakların arkasında oluşan, havada saatlerce asılı kalan, şekil değiştirerek dağılan, yayılan ve yapay bir örtü oluşturan beyaz izler normal su buharı değil; kimyasal, biyolojik madde, polimer, nano lif ve nano ağır metal parçacıkları içeren aerosoller tarafından oluşan toksik izlerdir. (Chemtrails); Siyonist küresel elit tarafından NATO, BM ve bu örgütlere bağlı diğer kuruluşlar aracılığıyla taraf ülkelerde uygulanmaktadır.

Püskürtülen aerosollerde (Chemtrails) bulunan iletken ağır metaller H.A.A.R.P (Yüksek Frekanslı Aktif Güneşsel Araştırma Projesi) iyonosfer ısıtıcıları ile iyonlaştırılarak sözde kuraklığa karşı yağış oluşturma/yağışı artırma veya kasırga yönetimi gibi gerekçelerle hava durumuna müdahale edilmekte ve bunun sonucunda Dünya iklimi değiştirilmektedir. Her ne kadar ana akım medyada Chemtrails ve HAARP uygulamasından ve bunların biyolojik- ekolojik yönden olumsuz etkileri ısrarla perdelenerek küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği propagandası yapılıyor olsa da, dünya çapında yaşanmakta olan “iklimde görülen ve tüm canlı yaşamını olumsuz etkileyen mevsim dışı değişiklikler ve sel, dolu, kasırga vb aşırı hava olayları”; Chemtrails püskürtmeleri ve H.A.A.R.P’in artık daha fazla inkâr edilemeyecek yoğunlukta küresel olarak yaşanmakta olan sonuçlarıdır.

Mevcut teknoloji ile hava durumu manipüle edilirken doğal yağmur bulutlarının bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması veya elektromanyetik frekanslar ve oluşturulan yapay bulutlar yoluyla doğal nemin çekilerek kuraklık yaratılması, deprem oluşturulması ve hatta bu teknolojinin herhangi düşmanca bir amaca karşı taraflar arasında savaş silahı olarak kullanılması, hava durumu manipülasyonu yoluyla toplumlara ve yaşadıkları çevreye maddi ve manevi zarar vermek de mümkündür. Örneğin ekim-dikim veya hasat zamanı beklenmedik dolu, don veya kuraklık ile tarımsal üretimin azaltılması, gıda tedariki kontrolünün ele geçirilerek dar boğaz yaratılması, seller/aşırı yağışlar ile inşaat ve emlak sektöründe rant yaratılması, borçlanma ile banka kredileri kullanımının ve ekonomik bağımlılığın yaratılması, meydana getirilen aşırı hava olaylarına bağlı sağlık sorunları nedeniyle toplumların küresel ilaç kartelinin tekeline bırakılması, ulusal sağlık yardımı giderlerinin artırılarak ulusal ekonominin zayıflatılması gibi. Bunlar dışında hava durumunu değiştirme teknolojisi uydu iletişimine müdahale etmek, yeraltı kaynaklarını tespit etmek, yapay depremler üretmek ve hatta elektromanyetik frekanslarla zihin kontrolü sağlamak amaçlı da kullanılmaktadır.

İyonosferde hava ve gazlara kuvvet uygulayabilen HAARP ve Chemtrails aerosollerinde kullanılan Baryum gibi iletken metal parçacıklar atmosferin yüklü iletken bir ortam haline gelmesine yol açmaktadır ki bu durum tüm gezegende NEXRAD, GWEN kuleleri, baz istasyonları, fiber optik kablolar gibi mevcut alıcı vericilerle tüm gezegene zihin kontrolü dahil kumanda etme ve iletişimi izleme ve yönetmek için kablosuz bağlantı sağlayan bir ortam yaratmaktadır.

Bunun anlamı şudur; hava durumu bir silah olarak kullanılarak;

1) doğal iklim trendlerinin değiştirildiği yapay hava koşulları ile Dünya gezegeninin tamamı tek elden yönetilebilir,
2) elektromanyetik dalgalarla kişilerin veya toplumların algısına veya bedenlerine istendiği her an erişilebilir, izlenebilir, manipüle edilebilir.

Atmosfere püskürtülen Chemtrails toksik aerosollerin solunması nedeniyle bugün Türkiye dahil uygulama yapılan ülkelerde insan sağlığında önemli ölçüde bozulma ve hastalıklarda artış kaydedilmektedir. Araştırma ve analizler özellikle Alzheimer, Parkinson, ALS gibi nörolojik hastalıklar, endokrinal hastalıklar, alerji, nefes darlığı, astım ve kanser gibi pek çok hastalık ile Chemtrails içeriğinde bulunan nano ölçülerdeki metal oksitler; özellikle Alüminyum, Baryum ve Stronsiyum ile kirletilen havanın solunması arasında bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. Solunan toksik hava dışında Chemtrails aerosolleri su kaynaklarına ve toprağın verimliliğine de telafi edilemez zararlar vermektedir.

Jeomühendislik yanlılarının “hava kirliliğine bağlı küresel ısınma; küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği” propagandası yaparken ne Chemtrails aerosollerindeki kimyasalların biyolojik – ekolojik ölümcül zararlarından ne de bu aerosollerin ozon tabakasını incelttiğinden hiç söz etmemeleri, bu uygulamaların insan ve çevre sağlığı açısından masumiyeti konusunda fazlasıyla tutarsız ve şaibelidir.

Kimyasal ve ağır metal oksitlerin yanı sıra gökyüzünde Chemtrails püskürtmesi yapılan lokasyonlarda menşei belirsiz bioaktif maddeler içeren ve kendini kopyalayarak çoğalma özelliğine sahip polimer ve nano lifler de bulunmaktadır. Deri altından dışarı çıkan liflerin, iplikçiklerin bulunduğu ve keza deri altında yarı biyolojik ve yarı nano lif özellikte parazitlerin teşhis edildiği Morgellons hastalığı da uzmanlarca Chemtrails aerosolleri ile ilişkilendirilmektedir. Görüldüğü gibi bu aerosollerin vücudumuzun hem içinde hem de dışında bir takım deneysel patojenler için bir dağıtım sistemi olarak da kullanılması bu aerosollerin bir başka tehlikeli ve korkutucu yönüdür.